Křesťanské obrázky

Křesťanské obrázky.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka
 

Jestli potřebuješ někoho, aby poslouchal, modli se.

Být vděčný znamená rozpoznat Boží lásku ve všem, co nám bylo dáno.

Bůh neslíbil, že na nás nesešle bouřky života, ale že nás přes ně převede.

Kde je vůle, tam se vždy najde i cesta.

Bože, odevzdávám Ti problém, který mě obírá o duševní pokoj.

Uctívej Boha tím, jak žiješ.

Ať Bůh žehná tvé laskavé duši.

Nech ať skrze tebe září Boží světlo.

Milovat Boha znamená nesnášet zlo.

V naší rodině je naší střechou Bůh.

Křesťané žijí na zemi, domov však mají v Nebi.

„my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.
Filipským 3,20

Kdo žije na zemi s Ježíšem, bude s Ním žít i v Nebi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka