Křesťanské obrázky

Křesťanské obrázky.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka
 

Odpustit znamená zvítězit.

Nezaobírej se tím, co jsi ztratil, ale těš se na velká vítězství, která jsou před tebou.

Bůh si nepovolává připravené lidi, ale připravuje si lidi, kteří jsou povolaní.

Když je člověk připraven odhalit svoje hříchy, Bůh je vždy připraven je zakrýt.

Když Bůh vstoupí do tvého srdce, obdaří i ty, které v něm nosíš.

Pokora spočívá v tom, že přiznáme své hříchy a mlčíme o svých dobrých skutcích.

Nic není nemožné pro toho, kdo věří. Nic není těžké pro toho, kdo miluje.

Někdy i ten nejmenší krok správným směrem může být největším krokem tvého života.

Bohu nemusíme vždy rozumět, ale vždy se na něj můžeme spolehnout.

Naše hodnota není v tom, co děláme pro Krista, ale v tom, co Kristus učinil pro nás.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Další stránka