Film Ve jménu Krista

Film Ve jménu Krista

Po ukřižování Ježíše Krista Pilát Pontský pověřil Claviuse (Joseph Fiennes), aby našel jeho tělo, které zmizelo z uzavřeného hrobu. Clavius Ježíše potkává živého, uvěří, že je Syn Boží a přidává se na jeho stranu. Tento film je neoficiální pokračování filmu Ježíš (1979).

Nahlásit nefunkční video
připravuje se…

Zpátky na seznam filmů