Film Bible

Bible je pětidílný americký seriál, který vypráví nejznámější příběhy z nejčtenější knihy v dějinách lidstva – Bible. Diváci se tak od příběhu Noemovy archy, Abrahama, Mojžíše a Exodu, Samsona, Samuela, Davida přes Daniela dostanou až k narození, ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. Film mj. ukazuje divákům, jak vznikal izraelský národ.

První slova seriálu jsou i první slova Bible – Genesis, kapitola první, verš první. A poslední slova seriálu jsou poslední slova Bible – Zjevení, kapitola dvacátá druhá, verš dvacátý první.

Film Bible – první díl
Nahlásit nefunkční video

Film Bible – druhý díl
Nahlásit nefunkční video

Film Bible – třetí díl
Nahlásit nefunkční video

Film Bible – čtvrtý díl
Nahlásit nefunkční video

Film Bible – pátý díl
Nahlásit nefunkční video