Biblické příběhy – Samson a Dalila

„Samson sestoupil do Timny a mezi filištínskými dívkami si tam vyhlédl ženu. Když se vrátil, oznámil svému otci a matce: „Vyhlédl jsem si v Timně jednu filištínskou dívku. Teď mě s ní ožeňte.“
Otec a matka mu ale řekli: „Copak se nenajde žena ve tvém příbuzenstvu ani v celém našem lidu? Proč by ses chodil ženit k těm neobřezaným Filištínům?“
„Tuhle chci,“ odpověděl Samson otci, „tahle se mi líbí!“ (Jeho otec a matka ovšem nevěděli, že to bylo od Hospodina – že hledá proti Filištínům záminku. Filištíni totiž v té době ovládali Izrael.)
Samson tedy šel se svým otcem a matkou dolů do Timny. Když přišli k městským vinicím, náhle na něj s řevem vyskočil mladý lev. Samsona se ale zmocnil Duch Hospodinův, takže lva roztrhl holýma rukama, jako by trhal kůzle. Svému otci ani matce ale neřekl, co udělal.
Soudců 14,1-6

Biblické příběhy – Samson a Dalila (1. a 2. díl)

Zpátky na seznam filmů