Biblické příběhy – Šalamoun

Král Šalomoun byl moudrý, spravedlivý, na druhou stranu uctíval cizí bohy a jejich kultury, měl dokonce harém. Šalomounova doba sice byla dobou vzestupu, avšak vnitřně se již izraelská společnost počínala rozkládat – po jeho smrti se království rozdělilo na Severoizraelské a Judské království. Podívejte se na příběh Šalamouna.

Biblické příběhy – Šalamoun – 1.díl

Biblické příběhy – Šalamoun – 2.díl

Zpátky na seznam filmů