Biblické příběhy – Pavel z Tarsu

Apoštol Pavel (původně Saul) je jedna z nejdůležitějších biblických postav, ve kterém se píše v Novém zákoně. Pavel je řazen mezi apoštoly, přestože mezi původních dvanáct nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal, kromě zázraku obrácení na cestě do Damašku. Jeho zásluhou se křesťanství začalo šířit mezi pohany. Podívejte se na příběh Pavla.

Biblické příběhy – Pavel z Tarsu – 1. a 2. díl

Zpátky na seznam filmů