Tvé svaté jméno

Křesťanská píseň Tvé svaté jméno

Tvé svaté jméno Ježiš ať mi stále zní.
Tvé svaté jméno Ježiš, v němž je spasení.
Ty jsi ten svatý Boží, první, poslední.
Dej ať Tvé jméno Ježiš lidem v srdcích zní.

Tvé svaté jméno, ať mi nadevšechna jména zní,
Tvé svaté jméno, v němž jediném je spasení.
Tvé svaté jméno, ať mi nadevšechna jména zní,
Tvé svaté jméno – Ježiš.

Zvedám k Tobě ruce čisté, zpívám píseň chval,
oslavuji jméno Ježiš, v němž svůj život mám.
Nechci jenom ústy chválit, Tvoji lásku znám,
díky za to svaté jméno, které jsi dal nám.