Pojď, teď je ten čas

Křesťanská píseň Pojď, teď je ten čas

Pojď, teď je ten čas jej chválit,
pojď, své srdce můžeš Králi dát.
Pojď, teď je ten čas jej chválit,
pojď před Králem svým teď můžeš stát, tak pojď.

Jednou každý jazyk vyzná, že jsi Pán,
každý jednou se pokloní,
slavný poklad navěky zůstává těm,
kdo Tě milují.

Tobě dávám život svůj, vím, že jsi Pán,
před Tebou se pokloním rád.
Srdcem, duší i sílou svou,
vším chci Tě milovat.