Není vždy slunce na obloze

Křesťanská píseň Není vždy slunce na obloze

Není vždy slunce na obloze, nejsou vždy květy rozkvetlé,
není vždy pokoj, láska v domě, ne vždy Tě vidím, cítím, Pane.

Nemám vždy lásku k lidem, Bože, neotvírám jim vždy své dlaně,
nedávám Ti vždy srdce moje, nedobojoval jsem vždy boje.

Ale vždyť vím, že Ty jsi se mnou, já vím, jak moc mě máš rád,
to vím, jsi stále tentýž včera, zítra, dnes.

Ale vždyť vím, že měníš srdce, já vím, jsi mojí silou,
to vím, jdu k Tobě Otče, Tobě patřit smím.

Dnes už to vím, Ty jsi ten vítěz, já vím, golgotský vítěz,
to vím, jsi Ježíš Kristus, Tobě náležím.