Kniha Daniel (2013)

Daniel vypráví příběh čtyř králů, kterým sloužil. První je babylonský král Nabukadnezar. Druhý babylonský král Belšasar. Třetí Darjaveš Médský. Čtvrtým králem je perský král Kýrus, kterého Bůh povolal, aby vysvobodil lid Izraele ze sedmdesátiletého vyhnanství v Babylonu.

Film Kniha Daniel
Nahlásit nefunkční video

Zpátky na seznam filmů