Immanuel

Křesťanská píseň Immanuel

Svaté jméno máš, Immanuel, Bůh je s námi, Spasiteli náš, neobstojí pekel brány.
Svatou krví Tvou očištěni, vykoupeni, pomazaní jdou ve vítězství dobýt zemi k slávě Tvé. Immanuel, Immanuel, Ješua Immanuel, Ješua Immanuel.
Immanuel, Immanuel, Ješua Immanuel, Ješua Immanuel, Ješua Immanuel, Ješua Immanuel.