Dobrořeč duše má Hospodinu

Dobrořeč duše má Hospodinu

Dobrořeč duše má Hospodinu
a celé nitro mé jeho svatému jménu.
Dobrořeč duše má Hospodinu
a celé nitro mé jeho svatému jménu.

A nezapomínej na žádné jeho dobrodiní,
on ti všechny tvé nepravosti promíjí,
ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé,
tebe korunuje svou milostí a slitováním.