Biblické příběhy – Ester

Královna Ester je biblická postava a hlavní hrdinka starozákonní knihy Ester. Byla manželkou perského krále Achašveróše a zachránila židy před intrikami zlého Hamana.

Biblické příběhy – Ester

Zpátky na seznam filmů