Biblické příběhy – David

Příběh krále Davida. Král David byl druhým Hospodinem pomazaným králem sjednoceného Izraele. David se dopustil cizoložství s Bat-šebou, které se pokusil zakrýt úkladnou vraždou jejího muže, Chetejce Urijáše. Z obou činů byl usvědčen prorokem Nátanem. První dítě, které se Davidovi a Bat-šebě narodilo, zemřelo po porodu. Druhým dítětem byl Šalomoun, Davidův nástupce. Jedním z nejvýznamnějších činů krále Davida bylo dobytí Jeruzaléma. David si také podmanil okolní království Edom, Moab, Ammón a Aram.

Biblické příběhy – David – 1.díl

Biblické příběhy – David – 2.díl

Zpátky na seznam filmů