Dokument: Jak vznikl svět

Jak vznikl svět? Jak vznikl vesmír, sluneční soustava, příroda a člověk? Vzniklo toto všechno evolucí, nebo to stvořil Bůh?

Bible říká, že je jen jeden Bůh – Stvořitel vesmíru a Země. Vesmír běží podle přesných zákonů a funguje spořádaným způsobem. To je fakt, který nikdo nemůže vyvrátit. Vznikl tento dokonalý vesmír náhodou? Velký třesk je jedna z teorií, jak mohl vzniknout vesmír a vesmírná tělesa. Teorie velkého třesku je založena na tom, že všechna hmota a energie ve vesmíru byla v jedné době koncentrována v tom, o čem se hovoří jako o původním atomu – praatomu. Představa o velikosti tohoto atomu se u různých astronomů/vědců měnila. Jeden astronom říkal, že byl tento atom nekonečně veliký, jiný zase, že jeho průměr se rovnal průměru sluneční soustavy. Dnes jsou takové teorie, že tento atom měl velikost elektronů, nebo ještě menší. Tito lidé tvrdí, že celá hmota a energie byla soustředěna ve věci menší, než je konec špendlíkové hlavičky, a že tento objekt seděl v prostoru kdovíjak dlouho, a potom se zničeho nic vyvinula nestabilita a ta věc explodovala. A z této exploze se vytvořila planeta Země, galaxie, slunce… Všechno to jsou jenom spekulace, dohady. Je totiž nemožné získat z velkého třesku vesmír jak ho známe. Každému musí být jasné, že vesmír nemohl vzniknout samovolně z ničeho. Vesmír byl stvořen a byl do něj vložen řád a složitost. Vesmír stvořil Bůh.

Dokument: Jak vznikl svět
Nahlásit nefunkční video

Sdílejte: