Novinky

Rok 2019

► 29.12.2019: Kázání Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše.
► 24.12.2019: Nový článek Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání.
22.12.2019: Kázání Všechno máme díky Bohu!.
► 17.12.2019: Nový článek Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království.
15.12.2019: Kázání Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.
► 10.12.2019: Nový článek Proč mnoho křesťanů skončí v „pekle“?.
8.12.2019: Kázání Do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení (Skutky 14,22). Vymítání démonů.
► 1.12.2019: Vodní křty, vymítání démonů, Večeře Páně.
► 28.11.2019: Nový článek Co je biblické pokání?.
24.11.2019: Kázání Jsi Bohu duchovně blízko?.
► 17.11.2019: Vodní křty, vymítání démonů, Večeře Páně.
10.11.2019: Kázání Pozor na démonickou sugesci, démonickou manipulaci.
► 3.11.2019: Vodní křty, vymítání démonů, Večeře Páně.
27.10.2019: Kázání Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi“ (Matouš 6,10).
► 20.10.2019: Vodní křty, vymítání démonů, Večeře Páně.
13.10.2019: Kázání Máš v sobě Boží pokoj?.
► 10.10.2019: Nové články Pravda o hypnóze, Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích.
► 6.10.2019: Vodní křty, vymítání démonů, Večeře Páně.
29.9.2019: Kázání Bůh je neměnný, stálý.
22.9.2019Zamyšlení nad biblickými texty.
15.9.2019: Kázání Bůh je svrchovaný, všemohoucí.
14.9.2019Vodní křty, vymítání démonů, Večeře Páně.
8.9.2019Vodní křty, vymítání démonů, Večeře Páně.
1.9.2019: Kázání Bůh je láska.
18.8.2019: Kázání Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?.
11.8.2019: Zamyšlení nad biblickými texty.
4.8.2019: Kázání Povzbuzujte se navzájem.
28.7.2019: Vodní křty, vymítání démonů, Večeře Páně.
21.7.2019: Kázání Pozor na lásku k penězům, chamtivost, mamon.
14.7.2019: Návštěva.
7.7.2019: Kázání Upni se k Bohu!.
3.7.2019: Nový článek Chtěli byste do Nebe nebo do „pekla“? (sekce „Peklo“).
30.6.2019: Vodní křty, vymítání démonů, Večeře Páně.
23.6.2019: Kázání Neboj se přistupovat k Bohu!.
15.6.2019: Nový článek „Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec? (sekce Otázky a odpovědi).
9.6.2019: Kázání Na čem si ve svém životě zakládáš? Je to Ježíš Kristus?.
8.6.2019: Vodní křty, vymítání démonů, Večeře Páně.
26.5.2019: Vodní křty, Večeře Páně a kázání Věříš v pravého Krista? Věříš v pravé Kristovo evangelium? Zná tě Ježíš?.
12.5.2019: Kázání Satan si pořád rád používá ženy ke svým účelům.
11.5.2019: Vodní křty, vymítání démonů, Večeře Páně.
5.5.2019: Vodní křty, vymítání démonů, Večeře Páně.
28.4.2019: Kázání Všechno je na Boží milosti. Opékání buřtů.
21.4.2019: Vodní křty, vymítání démonů, Večeře Páně.
20.4.2019: Nový článek Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci? (sekce Otázky a odpovědi).
14.4.2019: Kázání Satan a jeho démoni se pořád snaží klamat křesťany! Uvědomuješ si to?! 3.část.
13.4.2019: Do článku Satan v hudebním průmyslu přidána kapela Tři sestry.
7.4.2019: Vodní křty, Večeře Páně a kázání Satan a jeho démoni se pořád snaží klamat křesťany! Uvědomuješ si to?! 2.část.
3.4.2019: Nový článek Daniel Kolenda chce nové Torontské požehnání (Light the fire again) (sekce Kazatelé).
31.3.2019: Kázání Satan a jeho démoni se pořád snaží klamat křesťany! Uvědomuješ si to?! 1.část.
24.3.2019: Vodní křty, vymítání démonů, Večeře Páně.
23.3.2019: Nový článek Kvantová terapie je satanův podvod (sekce Otázky a odpovědi).
14.3.2019: Nové články Co je homeopatie? Pravda o homeopatii (sekce Otázky a odpovědi), Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví? (sekce Okultní symboly).
10.3.2019: Modlitební setkání.
3.3.2019: Kázání Strach přináší muka. Nejsi otrokem strachu?.
24.2.2019: Vodní křty, vymítání démonů, Večeře Páně.
17.2.2019: Kázání Nejsi vlažný křesťan?.
16.2.2019: Nový článek Jak vymítat démony? (sekce Satan a démoni).
10.2.2019: Kázání Co/kdo skutečně vládne tvému srdci?.
27.1.2019: Vodní křty, vymítání démonů, Večeře Páně.
23.1.2019: Nový článek Nastane na konci věků velké náboženské probuzení? (sekce Otázky a odpovědi).
20.1.2019: Kázání Nejde ti náhodou o lidskou přízeň?.
13.1.2019: Vodní křty, vymítání démonů, Večeře Páně.
6.1.2019: Kázání Boží zaslíbení.

Další roky: 2023, 2022, 2021, 2020, 2018, 2017