Biblické verše v obrázcích

Verše z Bible pro povzbuzení obrázcích ke stažení zdarma.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

„Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou,
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud.
Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí.“
Bible, Izaiáš 43,2

já budu s tebou

„Všechnu svou starost vložte na Něj, neboť Mu na vás záleží.“
Bible, Petr 5,7

Všechnu svou starost vložte na Něj

„Já jsem dobrý pastýř, který za ovce i život obětuje.“
Bible, Jan 10,14

Já jsem dobrý pastýř

„Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
Bible, Matouš 6,34

Nemějte starost o zítřek

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc.“
Bible, Izajáš 41,13

Já jsem Hospodin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka