Biblické verše v obrázcích

Biblické verše – obrázky ke stažení.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka
 

“Nikdo nemůže položit jiný základ, mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus.”
Bible, 1. Korintským 3,11

Ježíš Kristus

“Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná.”
Bible, 1. Korintským 15,58

rozrůstejte se v Pánově díle

“Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium.”
Bible, 2. Timoteovi, 1,8-9

snášej útrapy pro evangelium

“Vyprávět budu o tvé spravedlnosti, celý den mluvit o tvém spasení – ač nevím ani, jak je vypočíst!”
Bible, Žalmy 71,15

Vyprávět budu o tvé spravedlnosti

“Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.”
Bible, Lukáš 6,38

Dávejte a bude vám dáno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Další stránka