Život – náhoda nebo záměr?

Mnozí si neuvědomují, že jsme obklopeni Božími zázraky. Prostřednictvím stvoření vidíme Boží moc a moudrost. Bůh stvořil vesmír, Zemi a život na ní. Jak? Slovem – řekl a bylo to. Bůh udržuje vesmír a naší planetu v chodu. V jeho ruce je život všeho živého. Bez Něho by tento svět nemohl fungovat. Každý člověk musí žasnout nad Jeho dokonalostí a láskou.

Výjímečný dokument pro všechny, kteří hledají odpovědi na otázky původu života.

Online film: Život – náhoda nebo záměr?

Sdílejte: