Stvoření: Svědectví planety Země

Film Stvoření: Svědectví planety Země

Stvoření: Svědectví planety Země je křesťanský film, který den za dnem znázorňuje biblický týden stvoření, počínaje temnotou, než Bůh stvořil světlo, až po Mojžíše, jenž toto vše vypráví. Tvůrce filmu Henry Stober natáčel tento snímek čtyři roky po celém světě. Podívejte se na něj…


Zdroj: http://daretobelieve.com/cs/

Sdílejte: