Film Bible

Bible je pětidílný americký seriál, který vypráví nejznámější příběhy z nejčtenější knihy v dějinách lidstva – Bible. Diváci se tak od příběhu Noemovy archy, Abrahama, Mojžíše a Exodu, Samsona, Samuela, Davida přes Daniela dostanou až k narození, ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. Film mj. ukazuje divákům, jak vznikal věčný izraelský národ.

Jedná se o biblický natočený film, který si určitě nenechte ujít.

První slova seriálu jsou i první slova Bible – Genesis, kapitola první, verš první. A poslední slova seriálu jsou poslední slova Bible – Zjevení, kapitola dvacátá druhá, verš dvacátý první.

První díl

Druhý díl

Třetí díl

Čtvrtý díl

Pátý díl

Sdílejte: